polyglot یا چندزبانه به فردی که چند زبان می داند (به ویژه مهارت های نوشتن و مکالمه) و همچنین آثار یا جوامعی که در آنها چندین زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد گفته می شود.

عربی به سرعت به یکی از مهم ترین زبان های جهان تبدیل می شود. با بیش از ۲۴۰ میلیون گویشور که خیلی از مناطق و قاره های متعدد را به هم نزدیک می کند، عربی یکی از ده زبان برتر است که بیش ترین گویشور را در این سیاره دارد

تکلم به زبان فرانسوی امتیاز خوبی برای موفقیت تحصیلی در فرانسه است حتی اگر برای ادامه تحصیلات عالی در این کشور لزوما به تسلط به این زبان نیاز نباشد. با اینحال توجه داشته باشید: عدم آشنایی به این زبان یکی از نخستین
Read More

یادگیری زبان نیاز به کار مداوم و صبر و پشتکار دارد. در اینجا 10 نکته کلیدی در یادگیری زبان را برایتان بیان میکنم: 1. تمرین مداوم همانطور که خوب می‌دانیم، هیچ راه میانبری برای یادگیری سریع انگلیسی وجود ندارد. باید برای یادگیری
Read More

روسیه از زمره کشورهایی محسوب می شود که دارای تاریخ، فرهنگ و سنت های غنی و پرباری می باشد. متاسفانه از آنجا که اغلب ما به دلیل تبلیغات سوء و تصویر نادرستی که از این کشور ارائه شده است تمایلی برای مسافرت
Read More

تاریخ زبان ترکیه‌ای به سه دسته تقسیم می‌شود: ترکی قدیمی (از قرن هفتم تا سیزدهم)، ترکی میانه (از قرن سیزدهم تا بیستم) و ترکی جدید که از قرن بیستم به بعد در کشور ترکیه صحبت می‌شود. در زمان امپراطوری عثمانی، زبان عربی
Read More

یادگیری زبان انگلیسی: یادگیری زبان انگلیسی یکی از پول‌سازترین روش‌ها برای درآمدزایی است. زبان آموزان می‌توانند پس از یادگیری سطح متوسط و یا پیشرفته این زبان در شرکت‌های بین‌المللی بازرگانی مشغول به کار شوند و از طریق مهارت‌های ارتباطی زبان انگلیسی خود
Read More

گرامر در واقع سيستمی است که يک زبان را سازماندهی می کند و به آن نظم می بخشد. به عبارت دیگر گرامر ساختاری است که اجزای زبان انگلیسی را در کنار یکدیگر نگه می دارد. گرامر صحیح، کلید اصلی روان، سلیس و
Read More