انگلیسی زبانی است که اکثر مردم غیر انگلیسی زبان جهان به عنوان دومین زبان پس از زبان مادری یاد می گیرند.

گرامر یا دستور زبان عبارت است از ساختار و سیستم یک زبان مشخص یا تمام زبان ها که به آن علم نحو نیز گفته می شود و به مورفولوژی یا ریخت شناسی زبان نیز کمک گرفته می شود. گرامر بیشتر نقش یک هدایت کننده و تنظیم کننده آموزش زبان را در علاقمندان و زبان آموزان بر عهده دارد.

گرامر در واقع همان سیستم اصولی و شالوده آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان ها می باشد که سطوح مختلف واژگان، افعال، اسامی مختلف و نیز بیان و به طور کلی کاربردهایشان را در بر می گیرد. هر چند کاربرد گرامر به معنای دستور و قواعد زبان نیز به تنهایی نمی تواند حق مطلب را ادا کند و تعریف ناقصی از آن می باشد.

گرامر به زبانی دیگر

یک تعریف دیگر از گرامر این است که اصولا هیچ گونه قوانینی برای یادگیری زبان انگلیسی به طور اخص و سایر زبانها به زور اعم وجود ندارد و اصلا گرامر هیچ ارتباطی با قوانین ندارد. بلکه بر اساس مقتضیات زبانی در دوره ای این دستورالعمل ها وضع شده و پس از مدت زمان مشخصی چیزهای دیگری جایگزین آن می شود که بیانگر عدم ثبت گرامر و قواعد دستوری از یک سو و نیز ارائه یک تعریف واحد برای آن از سوی دیگر می باشد. قوانین را افراد ایجاد کرده اند .

بنابراین گرامر زبان می تواند در نوع خود قراردادی و قابل تغییر و یا اصلاح پذیر باشد. گروهی که به عنوان دسته دوم این تعریف را از گرامر ارائه داده اند معتقد هستند که در واقع گرامر بازتابی از زبان است که در برهه خاصی از زمان شکل گرفته است.

در نظر داشته باشید انگلیسی یک زبان مدرن است که قواعد دستوری آن نسبت به زبان های دیگر آسان، ساده و مختصر می باشد و این نکته یکی از دلایلی است که بسیاری، زبان انگلیسی و فرآیند یادگیری آن را شیرین و لذت بخش بیان می کنند.
البته به خاطر سپردن جزییات دستور زبان تنها برای موفقیت در امتحان مفید خواهد بود و در کسب سایر مهارت ها اثری نخواهد داشت.

کلاس های آموزش مکالمه و یا به اصطلاح چتینگ (Chatting) که بعضا به صورت خصوصی نیز برگزار می شود، تنها برای کسانی اثربخش خواهد بود که پیش تر حداقل آشنایی اولیه را با دستور زبان انگلیسی کسب کرده باشند.

مکالمه زبان انگلیسی:

انگلیسی زبان شماره ی یک در بخش های متعدد همچون تجارت، تکنولوژی، علم و ارتباطات است. دانستن زبان انگلیسی یکی از مهارت هایی است که باید کارمندان دارا باشند. داشتن این توانایی به متقاضیان مشاغل اجازه می دهد تا به پست های مهم مسئولیتی و پیشرفت کاری دست یابند.
زبان انگلیسی زبان اینترنت است و تقریبا 80 درصد داده ها را به عهده می گیرد. اینترنت امروزه ابزار برقراری ارتباط در دنیای کار است. با درک زبان انگلیسی می توانیم به منابع نامحدود دست یابیم.

تسلط به مکالمه ی انگلیسی امکان مسافرت آسان و حس امنیت می دهد. همیشه کسی خواهد بود که زبان شکسپیر را حرف بزند و بفهمد.کسی که مسلط به مکالمه ی انگلیسی است بهنگام گردش گم نمی شود و با وسایل حمل و نقل عمومی راحت به هتل می رسد.در رستوران، می داند چه سفارش می دهد و ازدیدن غذای ناآشنا که دیگران در بشقاب شان می بینند،نمی ترسد.
با صحبت کردن به زبان انگلیسی،می توان با افراد زیادی آشنا شد، دوستانی پیدا کرد و لحظه های خوشی را با افراد غیربومی با فرهنگی دیگر تقسیم کرد.
برای تمام خیال پردازان زندگی خارجی ،دانش جویان یا عاشقان مسافرت، مکالمه ی انگلیسی جرات قدم برداشتن به سوی آرزوها را می دهد.

Leave a Comment