عربی به سرعت به یکی از مهم ترین زبان های جهان تبدیل می شود. با بیش از ۲۴۰ میلیون گویشور که خیلی از مناطق و قاره های متعدد را به هم نزدیک می کند، عربی یکی از ده زبان برتر است که بیش ترین گویشور را در این سیاره دارد. خودِ زبان به طور اساسی از انگلیسی و زبان های دیگر اروپایی متفاوت است، پس برای زبان آموزان مبتدی مهم است که از ابتدا از این تفاوت ها در فرم و ساختار آگاه باشند.

قرآن این کتاب کامل ترین کتاب نوشته شده است که نقصی در ساختار عربی آن پیدا نمی کنید. ضمنا انتشارات مختلفی در ایران وجود دارند که کتاب های عربی دست اول جهانی را به فارسی ترجمه کرده اند و در اختیار شما گذاشته اند. برای آموزش زبان عربی نیازی به وقت تلف کردن در کلاس حضوری ندارید. از طرف دیگر وبسایت های موجود زبان روسی را بصورت غیر اصولی و ناقص آموزش می دهند.

1.یک کتاب مرتبط برای مطالعه ی زبان بخرید. عربی خیلی متفاوت از انگلیسی است، پس مهم است تا به نوعی کتاب گرامر داشته باشید تا به شما در آموزش زبان خود کمک کند، به خصوص اگر در این زبان مبتدی هستید. در این جا تعدادی کتاب آورده شده است تا آن ها را برای کمک به یادگیری عوامل بنیادیِ گرامرِ عربی در نظر بگیرید.

2.از منابع آنلاین استفاده کنید تا در فهم مطالب اصلی به شما کمک کنند. ابزارهای آنلاین زیادی در دسترس هستند تا به زبان آموزان در کسب اطلاعات مورد نیاز خود کمک کنند. در حالی که برنامه های پیشروی زیادی وجود دارند که می توانند هزینه ی بسیاری به همراه داشته باشند (مانند روزتا استون)، تعداد کمی خودآموزهای آنلاین هم وجود دارند که بدون هیچ هزینه ای راهنمایی و آموزش ارائه می کنند.

3.الفبای عربی را بیاموزید. حروف عربی و متن را به طور افقی از راست به چپ بخوانید (برخلاف انگلیسی و زبان های اروپایی دیگر). بعضی از صداها/حروفی که در الفبای انگلیسی وجود دارند را نمی توان در الفبای عربی یافت، و برعکس.

Leave a Comment